Om os

DKMODSTATTER – Advokerer mod skatteunddragelse og selskabsskattely

Hos DKMODSTATTER er vi dedikeret til at kaste lys over den indviklede verden af skatteunddragelse og afsløre praksis fra store virksomheder, der manipulerer skattely for at skjule deres indkomst. Vores mission er at øge bevidstheden, fremme gennemsigtighed og slå til lyd for fair skattepraksis, som gavner samfund og økonomier verden over.

Vores vision

Vi forestiller os en verden, hvor hver enkelt person og virksomhed betaler deres rimelige andel af skat, hvilket bidrager til nationers og samfunds velfærd. Vores ultimative mål er at skabe et system, hvor skattebyrden deles ligeligt, hvilket gør det muligt for regeringer at levere væsentlige tjenester, infrastruktur og sociale programmer, der forbedrer deres borgeres liv.

Hvorfor vi eksisterer

Spørgsmålet om skatteunddragelse og store virksomheders brug af skattely har vidtrækkende konsekvenser. Det underminerer nationernes økonomiske stabilitet, bevarer indkomstuligheden og fratager regeringer afgørende indtægter. Vi tror på, at vi ved at øge bevidstheden om denne praksis kan give enkeltpersoner, politiske beslutningstagere og interessenter mulighed for at handle og kræve ændringer.

Hvad vi gør

Uddannelse og bevidsthed: Vi leverer omfattende ressourcer og information om skatteunddragelse, selskabsskattely og virkningen af denne praksis. Vores artikler, vejledninger og rapporter har til formål at afmystificere komplekse økonomiske koncepter og gøre dem tilgængelige for et bredere publikum.

Fortalervirksomhed og kampagner: DKMODSTATTER går ind for strengere regler, større gennemsigtighed og mere retfærdige skattepolitikker. Vi engagerer os i kampagner for at tilskynde regeringer og internationale organer til at tackle skatteunddragelse effektivt.

Forskning og analyse: Vores team udfører dybdegående forskning for at afdække de strategier og smuthuller, der bruges af store virksomheder til at undgå skat. Vi analyserer konsekvenserne af denne praksis for økonomier, regeringer og samfundet som helhed.

Samarbejde og partnerskaber: Vi samarbejder med ligesindede organisationer, eksperter og politiske beslutningstagere for at forstærke vores budskab og fortaler for meningsfuld forandring på globalt plan.

Vores forpligtelse

Hos DKMODSTATTER er vi forpligtet til at arbejde med integritet, nøjagtighed og objektivitet. Vores information er grundigt undersøgt, og vores analyse er forankret i pålidelige kilder og ekspertindsigt. Vi bestræber os på at fremme informerede diskussioner og inspirere til positiv handling mod skatteunddragelse og selskabsskattely.

Slut dig til os i kampen

Vi tror på, at forandring starter med bevidsthed og handling. Ved at blive informeret om skatteunddragelse og selskabsskattely kan du bidrage til et mere retfærdigt økonomisk landskab. Slut dig til vores mission ved at forblive engageret i vores indhold, dele vores ressourcer og slå til lyd for retfærdig skattepraksis i dit samfund og andre steder.

Hos DKMODSTATTER er vi dedikerede til at skabe en fremtid, hvor gennemsigtighed, ansvarlighed og retfærdighed er fremherskende inden for skatteområdet. Sammen kan vi gøre en forskel og holde virksomheder ansvarlige for deres bidrag til de samfund, der støtter dem.